The Hymns and Carols of Christmas

Jeg Er Saa Glad Hver Julekveld

Words: Marie Wexelsen, 1859. Wexelsen  (1832-1911) published three children's books, among them Ketil, en Julegave for De Smaa ("Ketil, a Christmas Gift for Little Ones"), where this Christmas carol introduced a longer story. At that time she entitled it "The Child's Christmas Carol."

Translations:
How Glad I Am Each Christmas Eve
I Am So Glad Each Christmas Eve
I Am So Happy on Christmas Eve
Also "I Am So Glad Each Christmas Eve," translation by Peter A. Sveeggen, Mike and Else's Norwegian Songbook (Bloomington, MN: Skandisk, 1985)

Music: "Jeg Er Saa glad" ("Christmas Eve"), Peder Knudsen (1819-1863), 1859
MIDI / Noteworthy Composer / Sheet Music
Meter: C. M.

1. Jeg er så glad hver julekveld,
For da ble Jesus født,
Da lyste stjernen som en sol,
Og engler sang så søtt.

2. Det lille barn i Betlehem
Han var en konge stor,
Som kom fra himlens høye slott
Ned til vår arme jord.

3. Nå bor han høyt i himmerik,
Han er Guds egen sønn,
Men husker alltid på de små
Og hører deres bønn.

4. Jeg er så glad hver julekveld,
Da synger vi hans pris;
Da åpner han for alle små
Sitt søte paradis.

5. Da tenner moder alle lys,
Så ingen krok er [blir] mørk;
Hun sier stjernen lyste så
I hele verdens ørk.

6. Hun sier at den lyser enn
Og slokner [slukkes] aldri ut,
Og hvis den skinner på min vei,
Da kommer jeg til Gud.

7. Hun sier at de engler små
De synger og i dag,
Om fred og fryd på jorderik
Og om Guds velbehag.

8. Å gid jeg kunne synge så,
Da ble visst Jesus glad;
For jeg jo også ble Guds barn
Engang i dåpens bad.

9. Jeg holder av vår julekveld
Og av den Herre Krist,
Og at han elsker meg igjen,
Det vet jeg ganske visst.

 

If you would like to help support Hymns and Carols of Christmas, please click on the button below and make a donation.