The Hymns and Carols of Christmas

Glade Jol

Norwegian Translation of Stille Nacht! Heilige Nacht!
Translation by T.B.S. Ingemann (1850) and O. Bernt Støylen (1905)

1. Glade jol, heilage jol!
Englar kjem frå Guds kongestol.
Blomar ber dei til paradis,
Fint og fagert dei syng Guds pris.
Løynleg ikring oss dei går.

2. Jolebod, gledeleg bod
Tonar til oss med himmelljod,
Song av englar som hyrdingar såg
Den gong Jesus i krubba låg.
Songen av englar er sæl.

3. Fred på jord, frygd på jord!
Jesusbarnet det er vår bror.
Englar syng um hans herlegdom.
Han hev reidt oss i himmelen rom.
Songen av englar er sæl.

4. Sæle fred, himmelsk fred
Jolekvelden til jord kom ned.
Englar syng um den fred dei såg,
Syng om han som i krubba låg.
Gled deg, kvar sjel han hev frelst!

 

If you would like to help support Hymns and Carols of Christmas, please click on the button below and make a donation.