The Hymns and Carols of Christmas

Stille natt

Norwegian Translation of Stille Nacht! Heilige Nacht!

Translation by: Erik Hillestad, 1991

1. Stille natt - heilage natt!
Alt har svevn og mørker tatt.
Trufast vaker dei heilage to,
varsamt voggar dei barnet til ro.
Jorda tar himlen i famn.
Jorda tar himlen i famn.

2. Stille natt - heilage natt!
Barnet er vår største skatt.
Hyrding vaknar av gåtefull klang.
Natta tonar av englanes sang:
Kristus vår Frelsar er fødd!
Kristus vår Frelsar er fødd!

3. Stille natt - heilage natt!
Gud gjev jorda voni att.
Himlen smiler frå barnet sin munn,
kjem oss nær i ei frelsande stund;
vier Guds framtid til vår,
vier Guds framtid til vår.