The Hymns and Carols of Christmas

O Jul Med Din Glede

Words: Traditional Norwegian, Words and Music by Gustava Keilland,
Date Unknown

Translation: "O Christmas, You Season of Childlike Delight"
Translation by George K. Evans
Walter Ehret and George K. Evans, eds., The International Book of Christmas Carols. Fort Lauderdale, FL: Walton Music Corp., 1963.

Also "O Christmas With Joy,"
Mike and Else's Norwegian Songbook. Bloomington, MN: Skandisk, 1985.

1. O jul med din glede og barnlige lyst
vi ønsker deg alle velkommen;
Vi hilser deg alle med jublende røst
thi, tusende gange velkommen! [or: titusende ganger velkommen!]

Refrain
Vi klapper i hendene,
vi synger og vi ler,
så glad er vi, så glad er vi.
Vi svinger oss i kretsen og neier, og bukker.

2. I Østerlands vise, I tre stjernemenn,,
vi vet jo hvorhen I skal drage; [or: vi vet jo nok hvorden i drage,]
Og vi ville jo også så gjerne derhen
og Eder på reisen ledsage. Refrain

3. Så rekker jeg deg nå med glede min hånd,
kom skynd deg å gi meg den andre,
Så knytter vi kjærlighets hellige bånd
og lover å elske hverandre. Refrain

Print Page Return Home Page Close Window

If you would like to help support Hymns and Carols of Christmas, please click on the button below and make a donation.