The Hymns and Carols of Christmas

När Juldagsmorgon Glimmar

Translated as When Christmas Morn Is Dawning and
When Christmas Morn Is Dawning - Version 2

Words: Words: Attributed to Abel Burckhardt. Translated to Swedish, 1851.

Music: "Juldagsmorgon," German folk tune, 1823
MIDI / Noteworthy Composer / PDF

1. När juldagsmorgon glimmar,
Jag vill till stallet ga,
Der Gud i nattens timmar
Re'en hvilar uppa stra.
Der Gud i nattens timmar
Re'n hvilar uppa stra.

2. Hur god du var, som ville
Til jorden komma ner!
Nu ej i synd jag spille
Min bardoms dagar mer!
Nu ej i synd jag spille
Min bardoms dagar mer!

3. Dig, Jesus, vi behöfva,
Du käre barnavän!
Jag vill ej mer befrofva
Med synder dig igen!
Jag vill ej mer befröfva
Med synder dig igen!

See notes in Version 1.

 

If you would like to help support Hymns and Carols of Christmas, please click on the button below and make a donation.


Related Hymns and Carols