The Hymns and Carols of Christmas

Mitt hjerte alltid vanker

Norwegian: Words: H. A. Brorson
No English Translation

Music: Traditional Folksong

Mitt hjerte alltid vanker
I Jesu foderom,
Der samles mine tanker
Som i sin hovedsum.
Der er min lengsel hjemme,
Der har min tro sin skatt.
Jeg kan deg aldri glemme,
velsignet julenatt!

En spurv har dog sitt rede
og sikre hvilebo,
ensvale ma ei bede
om nattely og ro.
En love vet sin hule
hvor den kan hvile fa
-- skal da min Gud seg skjule
I andres stall og stra?

Jeg gjerne palmegrene
vil om din krybbe stro
For deg, for deg alene
Jeg leve vil og do.
Kom, la min sjel dog finne
sin rette gledes stund,
at du er fodt her inne
I hjertets dype grunn!

 

If you would like to help support Hymns and Carols of Christmas, please click on the button below and make a donation.


Related Hymns and Carols