The Hymns and Carols of Christmas

Jeg synger julekvad

Words: Latin, circa 1300, translated into Norwegian by M. B. Landstad, 1533

1. Jeg synger julekvad,
jer er s glad, s glad!
Min hjertens Jesus hviler
I stall og krybbe trang.
Som solen klare
smiler han pa sin moders fang.
:/: Han er Frelser min! :/:

2. A Jesus, du barnlill,
deg lenges jeg s til!
Kom, trost meg allesinne,
tred inn om her er smatt,
la meg deg se og finne,
, da har jeg det godt.
:/: Drag meg etter deg! :/:

3. Hvor er Guyd Fader mild:
Sin Sonn oss sende vil!
Vi alle var fordervet
I synd og var udyd,
sa har han oss ervervet
all himlens himlens fryd.
:/: Eia, var vi der! :/:

4. Hvor er vel glede slik
som opp I himmerik,
hvor alle engler kveder
en ny og liflig sang,
og frem for tronen treder
til Guds basuners klang!
:/: Eia, var vi der! :/:

English Translation: "I Am Singing A Christmas Song," Mike and Else's Norwegian Songbook (Bloomington, MN: Skandisk, 1985)

 

If you would like to help support Hymns and Carols of Christmas, please click on the button below and make a donation.