The Hymns and Carols of Christmas

Her Kommer, Jesus, Dine Små

Words: Danish by Hans Adolph Brorson (1721-65),  Nogle Jule-Psalmer, 1732
Translated to English as Thy Little Ones, Dear Lord, Are We
by Harriet Reynolds Krauth Spaeth (1845-1925)

En liden Psalme for Børnene.
Have I aldrig læst, at af de Umyndiges og
Diendes Mund skal du berede en Lov.
Matth. 21. v. 16.

Mel. Kom GUd Skaber O Hellig Aand.

Music: "Paedia," Johann Abraham Peter Schulz (1747-1800)
MIDI / Noteworthy Composer
Meter: L. M.

1. HEr kommer dine Arme Smaa,
O JEsu, i din Stald at gaa,
Oplyß enhver i Siæl og Sind,
At finde Veyen til dig ind.

2. Vi løbe dig med Sang imod,
Og kysser Støved for din Food,
O salig Stund! O søde Nat!
Da du blevst fød vor Siæle-Skat.

3. Velkommen fra din Himmel Sal,
Til denne Verdens Græde-Dal,
Hvor mand Dig intet andet bød
End Stald og Krybbe, Kaars og Død.

4. Ald Verden stod i Sathans Pagt,
Da brød vor JEsus frem med Magt,
Og rev os ud med blodig Haand
Af alle vore Fienders Baand.

5. Men, JEsu, Ach! hvor gaar det til,
At dog saa faa betæncke vil
Dend synderlige Kiærlighed,
Der drog dig til vor Jammer ned.

6. Saa drag os gandske til dig hen,
O søde fromme Siæle-Ven,
At hver af os saa inderlig
I Troen maa omfavne dig.

7. Vi kysser Dig med Suck og Bøn,
Du Himmel-søde Jomfru-Søn;
Din søde Mund og Rosen-Kind
Har taget Siæl og Hierte ind.

8. Lad Verden ey med ald sin Magt
Os rokke fra vor Daabes-Pagt,
Men giv, at ald vor Længsel maa
Til Dig, til Dig allene staa.

9. Saa skal det skee, at vi engang
Blant alle Helgens Fryde-Klang
I Himlens søde Paradiis
Skal prise Dig paa Engle Viis.

10. Her staar vi nu i Flock og Rad
Om Dig, vor skiønne Hierte-Blad,
Ach hielp! at vi og alle maa
I Himlen for din Trone staa.

Notes:

Regarding "Her kommer, Jesus, dine små", this is the title in the modern lyrics of the song in Norway. The title translates as "Here Come, Jesus, Your Little Ones". Originally, however, it was called "Her kommer dine arme små", which translates as "Here Come Your Little Poor(*) Ones" (*: or helpless). However, in Norwegian "arm" meaning poor or helpless is a very antiquated form, and the word "arm" also means arm (the limb) - for kids it was probably a bit confusing to sing a Christmas carol about a lot of little arms coming. Therefore the alteration of the lyrics.

Below are the Norwegian lyrics of the verses that differ from the version given, in the form used Landstad's Revised Hymnbook:

1. Her kommer dine arme små,
O Jesus, i din stall å gå,
Oplys enhver i sjel og sinn
Å finne vegen til dig inn!

5. Å drag os ganske til dig hen
Du store, milde sjelevenn,
Så vi i troen favner dig
Og følger på din himmelvei!

According to the source, the verses above are an old-fashioned Norwegian, which is rather closer to Danish.

 

If you would like to help support Hymns and Carols of Christmas, please click on the button below and make a donation.


Related Hymns and Carols