The Hymns and Carols of Christmas

Det Kimer Nå Til Julefest

Words: Nikolai Frederick Severin Grundtvig, 1810 (1783-1872) Denmark

Music: Carl C. N. Balle (1806-1855), 1850 (and is also known as Emmanuel)
SATB: MIDI / Noteworthy Composer / PDF

English Translations: The Bells of Christmas
Chime, Happy Christmas Bells, Once More
The Christmas Chimes So Bold and Blest
Happy Christmas Comes Once More, The – Version 1
Happy Christmas Comes Once More, The – Version 2
The Bells Ring In Our Christmas Fest

Danish:

1. Det kimer nu til Jule-Fest,
Det kimer for den høie Giæst,
Som steeg til lave Hytter ned,
Med Nyaars-Gaver: Fryd og Fred!

2. O, kommer med til Davids Bye,
Hvor Engle sjunge under Skye!
O, ganger med paa Marken ud,
Hvor Hyrder høre Nyt fra Gud!

3. See hist, i Lysets Klædebon
Blandt Hytte-Børn en Himmel-Aand!
Hør Paradisets Nattergal
Slaae Jubel-Slag i Graadens Dal!

4. Hvor Rachel græd for sine Smaae,
Det klinger nu som Orgler gaae:
Vær glad i Gud, og græd ei saa!
De Døde skal igjen opstaae.

5. Hvor David gik i Ungdoms Aar,
Som salvet Drot, og vogted Faar,
Der aabenbarer Hyrder nu
Hvad Herren David skiød i Hu!

6. Hvad dunkelt fra hans Harpe klang
Sig klarer nu i Engle-Sang.
Hvad David kun i Aanden saae,
Skal nu for Verdens Øjne staae.

7. Ved Nattetid i Hyrdelag
Forkynde Engle Herrens Dag!
Hør efter! hør! og føl i Bryst
Nu Støvet skal faae Engle-Røst!

8. Fra Himlen høit jeg kommer her,
Mit Nyt er godt og Reisen værd,
Derom skal sjunges rundt paa Jord,
Og evig sødt i Engle-Chor:

9. Jeg er den store Glædes Tolk
Som vederfares skal Guds Folk:
I Bethlehem, i Davids Bye
Giør Naade-Solen Morgengrye!

10. I Bethlehem er Christus fød,
Den Frelser-Mand fra Synd og Død;
Nu kom den store Løvsals-Fest,
Nu blev Jehovah Hyttens Giæst!

11. Saa giver nu vel Agt derpaa
At flux til Bethlehem I gaae!
I Klude svøbt, i Krybbe lagt
Er Han som skabde Himlens Pragt!

12. I Klude svøbt, i Krybbe lagt,
Er han, som os gav Lys til Dragt!
O, ton fra Himmel, ton fra Jord
Halleluja i fulde Chor!

13. Ja, Du er evig Ære værd,
Du Høvding over Himlens Hær!
Som steeg i Støv fra Thronen ned,
For Dødens Børn at skiænke Fred!

14. Saa prises af Ufaldnes Chor
Guds Naade mod den faldne Jord!
Den Synder, som vil tie her,
Er Naaden ei, men Dommen værd.

15. Nei, lad os gaae med rørte Sind,
Som Hyrderne, til Barnet ind,
Med Glædes-Taarer takke Gud
For Miskundhed og Naade-Bud!

16. Ja, vær velkommen, ædle Giæst,
Fra Himlen høit Du kommen est!
Giv Selv min Tak en værdig Tolk!
Du Naade-Soel for Gravens Folk!

17. O, Riigmands Søn af Evighed,
Hvor komst Du fattig dog herned,
For mig utroe, gjeldbundne Svend
At giøre kongeriig igjen!

18. Al Verden, nok saa vid og lang,
Til Vugge var jo Dig for trang,
For ringe, om med Guld tilredt,
Og perlestukket, silkebredt.

19. Men for af Smaat at giøre Stort,
Af Stort Du her har Lidet gjort,
I Krybben lagt, i Klude svøbt,
En Himmel-Seng Du mig har kiøbt!

20. Velan, min Sjæl! saa vær nu glad,
Og hold din Juul i Davids Stad!
Ja, priis din Gud i allen Stund
Med liflig Sang af Hjertens Grund!

21. Ja, fryd dig, Mark! siung høit, du Skov!
I Muldet gaaer nu Herrens Plov,
Og Selv Han lægger Sæd i Jord
Til Himmel-Brød paa Alter-Bord!

22. O, sjung dog hver, som stamme kan!
Nu tændtes Lys i Skyggers Land,
Og ret som Midnats-Hanen goel,
Blev Jakobs Stjerne til en Soel!

23. Nu kom Han, Patriarchers Haab,
Med Nyaars-Vers og Himmel-Daab!
Og Barnet tyder nu i Vang
Hvad David dunkelt saae og sang!

24. Kom, Jesus! vær vor Hytte-Giæst!
Hold Selv i os Din Jule-Fest!
Da skal med Davids-Harpens Klang
Dig takke højt vor Nyaars-Sang!

 

A Norwegian Version:

1. Det kimer nu til juefest,
det kimer for den høye gjest
som steg til lave hytter ned
med nyttårsgave: Fryd og fred.

2. Å, kom bli med til Davids by
hvor engler synger under sky!
Å, la oss gå på marken ut
hvor hyrder hører nytt fra Gud!

3.  I Bethlehem er Kristus født,
som frelser oss fra synd og død.
Nå kom den store løvsals-fest!
Nå ble vår Herre hyttens gjest.

4. Så la oss gå med åpne sinn
som hyrdene til barnet inn,
med gledestårer takke Gud
for miskunnhet og nådebud.

Kom, Jesus! Vaer vår hyttes gjest!
Hold selv i oss din julefest!
Da skal med Davidsharpens klang
deg takke høyt vår nyttårs-sang.


William Studwell, The Christmas Carol Reader

The fairy tales of Hans Christian Andersen (1805-1875) are often the image evoked when the arts and intellectual life of Denmark are touched upon. Andersen's literary work, though, is only a very small part of a large body of fine artistic and intellectual endeavor from that small Scandinavian nation. Other activities that are internationally appreciated include: the philosophy of the very influential Soren Kierkegaard (1813-1855); the production of ballets; and the creation of serious music including the work of Carl Nielsen (1865-1931) and some notable nineteenth-century ballet music. And the Danes have produced their share of good Christmas carols, although no Danish carol is a renowned worldwide favorite.

There are several Christmas songs of note from Denmark. "Barn Jesus," ("Child Jesus"), a mid-nineteenth-century carol, has lyrics by none other than Hans Christian Andersen and music by one of Denmark's most famous composers, Niels Wilhelm Gade (18171890); "Deilig er den himmel blaa" ("Lovely is the Dark Blue Sky") pairs words by Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) with a modem Danish folk tune; and "Det kimer nu til Julefest" ("The Happy Christmas Comes Once More") combines another set of lyrics by Grundtvig with music by Carl C. N. Balle (1806-1855). This last song is perhaps Denmark's best-known carol.

Grundtvig, who was a prominent educator, minister, and champion of mass education as well as a highly productive writer, published the lyrics for this joyous carol in 1817. While Grundtvig is one of Denmark's most famous personages, Balle, who published his melody in 1850, is obscure. Grundtvig's contribution to this carol was a minuscule part of his life. In contrast, Balle's contribution was his one shot into history.

Print Page Return Home Page Close Window

If you would like to help support Hymns and Carols of Christmas, please click on the button below and make a donation.


Related Hymns and Carols