The Hymns and Carols of Christmas

Bjelleklang

Words & Music: James S. Pierpont, 1857

Norwegian Translation: Juul Hansen, Date Unknown

MIDI / Noteworthy Composer

Kom nå og bli med
til stallen skal du se
at Blakken blir så glad
når vi skal dra avsted.
Så tar vi vognen frem
og legger grimen på
og Blakken biser vei,
hu hei, hvor det skal gå!

Bjelleklang, bjelleklang,
over skog og hei!
Hør på bjellens muntre klang
når Blakken drar i vei!
Følg oss ut, følg oss ut,
over mo og li,
der hvor veien svinger seg
i skogens eventyr.
Det klinger over veien
en munter melodi
som fuglene i heien
så lystig stemmer i.
Bjelleklang, bjelleklang,
over skog og hei!
Hør på bjellens muntre klang
når Blakken drar i vei.